Presencia en el mundo


Actualmente Sogefi tiene un perímetro de acción que abarca 23 países en 4 continentes, con 41 plantas de producción.

worldwide presence: transparent gif not found! asia india china japan egypt europe- background image not found! france germany netherlands italy spain uk sweden russia romania slovenia northAmerica usa canada mexico southAmerica argentina brazil world